Rada pedagogiczna

DYREKTOR:

mgr ARTUR JANIAK- nauczyciel muzyki, przyrody

 

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr EWA STĘPIEŃ-edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III


NAUCZYCIELE:

mgr MARIOLA DRZEWI- nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV


mgr JAN TATAR - nauczyciel religii


mgr EWA GRUSZKA- edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy I


mgr JERZY MARCIN MAKOWIECKI- nauczyciel języka angielskiego, historii, wychowawca kl VII


mgr MONIKA TATAR- nauczyciel wychowania fizycznego, EDB, wychowawca klasy VIII


mgr RENATA MAKOWIECKA- nauczyciel geografii, biologii, plastyki,


mgr JOANNA RYBIŃSKA- wychowanie przedszkolne,


mgr MAGDALENA MAKOWIECKA- nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI


mgr PAULINA DZIOCHA – nauczyciel języka angielskiego, techniki wychowawca klasy V


mgr JUSTYNA PYZARA- nauczyciel chemi, fizyki


mgr JOANNA KALBARCZYK- BIAŁEK- nauczyciel informatyki